Milieubewust jouw website hosten!

WP Provider neemt verantwoordelijkheid en beschermt het milieu!

Het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu betekent dat er steeds meer behoefte is aan energie uit hernieuwbare bronnen. WP Provider gebruikt energie uit hernieuwbare bronnen om de servers in de datacenters van stroom te voorzien.

Energie uit waterkracht:

Onze servers in het Datacenter worden onder andere van energie voorzien door het gebruik van waterkracht. Een van de milieupartners is Energiedienst AG, een TÜV-gecertificeerd bedrijf dat groene energie opwekt uit 100 procent kooldioxidevrije en milieuvriendelijke waterkracht.

Energiezuinige hardware:

De investeringsbeslissingen van WP Provider zijn gebaseerd op energie-efficiëntie. Het stroomverbruik van hardware en netwerkcomponenten is bepaald door interne metingen en wordt gebruikt als een fundamenteel criterium bij de selectie van componenten.

Kies WP Provider met een zuiver geweten!

WP Provider wil met deze maatregelen het energiezuinige gebruik van internet bevorderen. De kosten hiervan worden volledig door WP Provider gedragen en niet doorberekend aan klanten. Kies samen met WP Provider voor een schonere toekomst!