Notice & Takedown

Notice & Takedown procedure WP Provider 2020

Notice-and-Take-Down-procedure WP Provider

Met een Notice-and-Take-Down (NTD) procedure doet u een verzoek tot het offline halen van bepaalde website-inhoud die door een klant van WP Provider is gepubliceerd.
De NTD-procedure is bedoeld voor onrechtmatige of inbreukmakende content, zoals discriminatie en plagiaat. De NTD-procedure is niet bedoeld voor merknamen in domeinnamen of voor misbruik (spam, hacking, phishing, etc.). 

Gelieve onderstaand formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Wij zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk (binnen 10 werkdagen) in behandeling nemen. Zonder volledige informatie, de exacte locatie(s) van het onwettige of inbreukmakende materiaal en bewijs van de vermeende inbreuk, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Contactformulier NTD-procedure

Jouw klacht

Geef onderstaand toelichting omtrent jouw klacht:

Bewijsstukken

Voeg, indien in je bezit, de benodigde bewijsstukken toe:

  • in geval van copyrightschending; de originele locatie van het betreffende materiaal (dmv een url in het tekstveld);
  • bewijs dat bovengenoemde rechthebbende is ten aanzien van de betreffende geschonden rechten;
  • bewijs dat bovengenoemde rechthebbende de eigenaar van de website eerder heeft benaderd, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail.